Safety Rules

Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on meille aina ykkösprioriteetti. Uusille ampujille opetamme kädestä pitäen turvallisen aseenkäsittelyn ja ampumatekniikan ja vanhojen konkarien kanssa käydään huolella läpi radan käytännöt ennen ammunnan aloittamista. Suosittelemme vahvasti tutustumaan turvallisuussääntöihimme ennen kuin tulet radalle.

Suomen kokeneimmat kouluttajat

Osuvalla työskentelevät Suomen kokeneimmat kouluttajat, jotka vastaavat turvallisuudesta ja ovat aina paikalla neuvomassa ampumiseen ja aseisiin liittyvissä asioissa. Vaikka kouluttajamme suhtautuvat turvallisuusasioihin vakavasti, ovat he rentoja ja helposti lähestyttäviä. Meillä käyvät kaikenikäiset miehet ja naiset kaikilta elämän aloilta, joten rohkeasti mukaan!

 1. Aseita käsiteltäessä on piipun tulee olla suunnattuna kohti ampumasektoria koko ajan.
  • Näin varmistetaan että piippu osoittaa turvallista aluetta kohti.
 2. Sormi pois liipaisimelta.
  • Sormen saa laittaa liipaisinkaaren sisäpuolelle vasta, kun ase osoittaa omaan tauluun.
 3. Älä koske aseisiin ilman lupaa.
  • Aseisiin ei saa koskea, ellei valvoja ole antanut lupaa aseiden käsittelemiseen tai ampumiseen.
 4. Kun ase on pöydällä, on piipun edelleen osoitettava ampumasektoriin.
  • Itselataavassa pistoolissa on lippaan oltava irti ja luistin lukittuna taka-asentoon. Revolverissa rullan on oltava auki ja tyhjä.
 5. Odota lupaa aloittaa ammunta
  • Valvojan tarkistettua, että ampuminen voidaan turvallisesti aloittaa, hän antaa ensin komennon ”suojataan näkö ja kuulo”. Tarkistettuaan, että kaikki läsnäolevat ovat suojanneet näkönsä ja kuulonsa, hän antaa vielä erikseen luvan ampua (”saa ampua”). Vasta tämän jälkeen aseisiin saa koskea.
 6. Älä mene tarkastamaan tulostasi ennen kuin saat siihen luvan
  • Kun kaikki ovat ampuneet, valvoja tarkistaa, että aseet ovat tyhjiä ja antaa luvan käydä tauluilla (”käydään tauluilla”). Tässä vaiheessa suojalasit ja kuulosuojaimet voi ottaa pois.
 7. SEIS! -huuto tarkoittaa vaaratilannetta!
  • Tällöin kaikkien on keskeytettävä ampuminen välittömästi. Turvallisinta on pysyä paikallaan liikkumatta ja antaa valvojien purkaa tilanne. Kaikkien toivotaan myös itse käyttävän SEIS! -komentoa, jos havaitsee vaaratilanteen Sen jälkeen valvojat purkavat tilanteen.
 8. Häiriötilanne
  • Jos aseessa ilmenee virhe tai häiriö, ase lasketaan pöydälle ja ilmoitetaan asiasta valvojalle. (Sääntö koskee pääasiassa Osuvan aseita.)
 9. Ampumisen aikana ampujien on oltava samalla etäisyydellä tauluista.
 10. Asetta siirrettäessä on piipun osoitettava kohti lattiaa.
  • Pistoolissa lippaan on lisäksi oltava irti ja luistin lukittuna taka-asentoon. Revolverissa rullan on oltava auki ja tyhjä.
 11. Vuokra-asetta ei saa siirtää pois ampumapaikalta ilman erillistä lupaa. Oleskelutiloissa aseita saa käsitellä vain Osuvan henkilökunta.